torsdag 4 januari 2018

Värdegrunder, hållbarhet och F1 hybrider

Nytt år, ny odlingssäsong som man sakta kan börja starta. Många har fått hem frökatalogerna. Man börjar mysa ned sig om kvällarna och spenderar timmar med att bläddra bland alla spännande nyheter.

Min första tanke var att skriva ett inlägg om hur vi i våra odlingar väljer sorter inför årets odling. Men när jag började formulera ett sådant inlägg insåg jag att det finns en hel del tankar kring det valet som behöver klargöras. Nämligen tankarna kring hållbar odling och vilken värdegrund vi egentligen strävar att odla efter.

Som hobbyodlare är det extra viktigt för mig att man odlar hållbart. Hållbar odling innebär att man kan skapa ett självförsörjande kretslopp i trädgårdsodlingen. Kretsloppet innefattar ganska många bitar, gödseltyp, hur man får fram ny jord men också fröförsörjning.

Just frön är högaktuella nu när vi sitter där med våra kataloger.

Men vad är ett hållbart frö?

Ett hållbart frö är ett frö som är fritt, som kan ge en fröskörd så att man som odlare dels kan bli självförsörjande på sitt frö. Men också att jag som hobbyodlare ska kunna bidra till mångfalden och ta fram nya sorter. Sorter som är anpassade just för området man odlar i.
Förr i tiden kunde man hitta en egen sorts åkerböna i nästan varje ort. En böna som var optimerad för just de odlingsförhållandena på orten. Att ha sådana optimerade sorter bidrar till hållbarhet då en sådan sort kan kräva mindre vatten, ge bra avklastning i täckodling eller klara av kyla bra etc. Helt enkelt en sort som tär mindre på jordens reurser för den är optimerad för platsen den växer på. Dessutom ger många sorter en mångfald till naturen. Olika sorter har olika utformning och gynnar olika typer av insekter. En stor mångfald bland våra odlade sorter i trädgården ger en stor biologisk mångfald i naturen.

I dagens fröhandel finns det sorter där denna typ av hållbarhet är svårare att uppnå om det ens är möjligt. Nämligen F1 hybriderna.
Tanken från början med hybridsystemet var att fröföretagen skulle få kontroll över utsädet i form utav genuttryck. En F1 hybrid har fördelarna att de producerar jämnare, och med högre avkastning för att genvariationen inom populationen är väldigt låg. Detta skulle ge en säkerhet till lantbruket. Genom inavel av två plantor blir den genetiska mångfalden i plantan låg och därmed risken för genförändringar låg.

Men genom att hybridsorterna är inavlade är dess avkomma antingen steril så att den inte ger några frön alls. Eller om den är fertil så kommer den inte likna moderplantan. Det är möjligt att åstadkomma en stabil sort från F1 hybridernas avkomma men det tar många generationer och det man slutar med är inte likt det man började med.
För att få exakt samma egenskaper på avkomman behöver föräldraparet vara känt. Dock är kombinationen av föräldrar något som företagen håller hemligt. Därmed är det enda sättet att få F1 hybridens egenskaper är att köpa fröna om och om igen.

Eftersom tillgång och efterfrågan styr företagens agerande så sker en urvattning av marknadens mångfald med F1 hybrider. Tio olika sorters blåklint ska produceras, distruberas och säljas. Vissa sorter kommer inte sälja lika bra som andra. Varför ska då företagen tillhandahålla en fröproduktion för tio sorters blåklint? Ur företagens synvinkel är det mer åtråvärt att bara sälja de sorter som de flesta vill ha. Därmed minskar den biologiska mångfalden.
Jämför man med fria frön, styrs även deras marknad av samma regler.
Skillnaden är att om ett fritt frö försvinner från marknaden kan sort mångfalden fortfarande upprätthållas då odlare kan ta fram egna frön och bevara sorten.

Som hobbyodlare bör man fundera kring vilka värdegrunder man vill odla sina grödor efter och vad för typ av frökontroll och fröförsäljning man är villig att stödja.

Eftersom vi som driver odlingen i Radhuset vill bidra till att bibehålla en biologisk mångfald inom hobby odlingen och vi vill se fler sortäkta sorter på frömarknaden så väljer vi bort F1 hybriderna i odlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar