måndag 1 maj 2017

Odlingsbäddar enligt en typ av hugelkultur

Radhuset behövde nya odlingsbäddar i år. Vi vill gärna använda så stor del utav tomten som möjligt till odling för att kunna vara så självförsörjande som möjligt. Målet är att inte behöva köpa grönsaker. Där är vi inte riktigt än men på god väg och för att komma framåt behövdes mer odlingsmark.
När planerna för nya bäddar formades var det främst tre stycken grönsaker och kryddor som var i åtanke att dessa behöver vi mer plats till. Kål, potatis och pumpa. Detta är grönsaker som kräver väldigt stor plats och tanken kan därför vara att en liten trädgård klarar sig bra utan dem. Men de ger också väldigt hög avkastning per planta, och är hyfsat lätta att förvara utan att ha tillgång till exempelvis jordkällare. Både pumpa och kålhuvuden kan man ta in på hösten ställa på en hylla i köket och de kommer hålla sig i månader. Kryddor har alltid varit lite av ett gissel för mig att få plats med, därför får de nu en helt egen växtplats i form utav en odlingspyramid.
Med de nyanlagda bäddarna får vi nu två odlingslådor till potatis, en pumpa bädd och två bäddar till kål istället för bara en, och en pyramid med plats för sju sorters kryddväxter.
Men så stora och ganska många bäddar skulle kräva enormt mycket jord. Jord är något som nästan alltid är en bristvara i min trädgård. Så för att spara på jorden till sådant som verkligen behöver den och för att få upp volymen på de nya bäddarna är de anlagda enligt en typ av hugelkultur. Detta gör att jag behöver använda minimalt med jord, jag får en levande jordfabrik som avger näringsämnen till det som odlas och samtidigt får jag ny jord.


I botten på alla dessa bäddar finns någon typ av grovt material. Antingen träflis från kompostkvarnen eller helt enkelt hela pinnar, mossa, gamla lupiner etc. Detta materialet har jag gått och samlat in från tomten då våran slänt har varit en enda stor sly härva. Förutom grovt material i botten så har markbäddarna även en utgrävd kant i gräsmattan. Detta för att gräset inte ska växa in i bädden lika lätt. 


Det grova materialet läggs i ett jämnt lager i i den nya bädden. Gräset som finns under kommer med tiden att multna och bli till fin mylla. Vill man odla potatis rekommenderar jag att man först täcker marken med tidningar eller gräver bort grässvålen så att man får en spärr mot gräset och slipper knäpparlarver som gräver gångar i potatisen.
Ovanpå pinnarna i nästa lager läggs ytterligare grovt material på, men dock inte lika grovt som pinnarna. Här har jag använt kompost från i höstas som varit väldigt grov, upp och ned vända grästuvor (dock inte där jag ska odla potatis), ensilage, ja egentligen vilket organiskt material som helst som ger volym.
När jag har använt gamla gräs tuvor som i odlings pyramiden har jag avslutat det lagret med ett lager ensilage. Ovanpå ensilaget har jag sedan lagt ut ett lager kompostjord. Inte ett nödvändigtvis tjock lager men så att det täcker ensilaget någorlunda. Jag väljer att använda just kompostjord som en liten start motor för hela förmultningsprocessen då det i kompostjorden redan finns etablerade mikroorganismer och maskar som kan sitt jobb.
Ovanpå kompostjorden har jag sedan antingen lagt "ful jord", jord som inte är fin mylla utan mer sandig/lerig eller ytterligare lager med ensilage. Ful jorden och ensilaget i detta lagret används enbart som fyllnadsmassa för att få upp volymen i bädden.


När höjden i bäddarna är lagom eller så hög som jag vill ha dem toppas lagret med "fin jord". I odlingspyramiden är det kompost jord från varmkomposten som har använts. I terrass odlings lådorna är det ko gödsel. Detta lagret är också ganska tunt då jag inte vill att varm kompostjorden ska bränna sönder de fröer som senare ska sås i den. Samt att i terrass odlingslådorna ska det sättas potatis som inte heller vill ha för mycket näring. I terrass odlingslådorna kommer jag sedan även att använda varm kompostjord när potatisen sätts genom att gröpa ur ett lagom stort hål för potatisen i ensilaget lägga ned en näve jord och en potatis och täcka över med jord. 
Alla tre lager i odlings pyramiden är uppbyggda på samma sätt som det första botten lagret som beskrivs här ovan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar